SEARCH ANY MUSIC BELOW :SECHABA PALI - LONA BALO RATANG GO PHELA (JESU GOPOLANG, TSIETSI)


 

Sechaba Padi GOSPEL sensation Sechaba Padi
SOUTH AFRICAN TSWANA GOSPEL Sechaba Padi, Gospel Artist of South Africa
, thanks to his outstanding music talent. SECHABA MANGIHAMBA NAWE JESO KE MMOLOKI WAKA
NTATAISE BONANG SUNA UDUMO KUWE BOHANG SEEMA MANGIHAMBA
O MOHAU MODIMO YEKINTOKOZO TSOARELO YA DIBE TSA KA KUHLEKE ABANOMONA ELOYI KHETHA EYAKHO LONA BA RATANG GO PHELA GO TSHELA MOHLAPE WA JESO GOPOLANG TSIETSI YA TSELA EE ISANG GAETSHO